Српска војска во Битола за време на Балканските војни – Битола некогаш и денес

Српска војска во Битола за време на Балканските војни. Лево на старата фотографија се гледа објектот на Црвената Касарна кој бил тешко оштетен за време на Првата светска војна и покасно разрушен. Во задниот централен дел и објектот на Военото училиште, покасно по Првата светска војна – Воена касарна, а денес во објектот е сместен НУ Завод и музеј Битола.

Споредено со истата локација во 2017 г.

Српска војска во Битола за време на Балканските војни - Битола некогаш и денесБитола во близина на Офицерски

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно