Српски конзулат Битола

HomeКонзулати во БитолаСрпски конзулат Битола

Конзулат на Република Србија во Битола

  • Датум на отворање: 04.12.2007
  • Адреса: Широк Сокак бр.91, 7000 Битола
  • Телефон: +389 47 236-068
  • Конзул: Силјан Мицевски

Маловиште – село во Општина Битола

Село Маловиште (Маловишта) е единствена населба во границите на Националниот парк Пелистер, во која денес живеат помалку од 100 жители. Административно во рамките на...

Битола – некогаш и денес – Широк Сокак за време на...

0
Битола - некогаш и денес - Широк Сокак за време на Првата светска војна. Локација - наспроти Хотел Епинал. Споредено со истата локација во 2017. Почекајте...
Clock Tower in Bitola

Саат кула Битола