Св. Атанасиј село Цапари

St. Atanasij Capari

Црквата Св. Атанасиј е мала еднокорабна црква сместена на патот кој од село Цапари води до манастирот Св. Петка. Се претпоставува деа црквата е изградена кон крајот на 19 век.

Интересни локации во село Цапари кои вреди да се посетат: