Св. Димитриј село Дихово

Home Цркви и манастири Св. Димитриј село Дихово

Храмот посветен на Св. Димитриј во село Дихово е мала трикорабна црква со камбанарија прикачена кон западната фасада.

Според натписот над една од вратите, храмот е изграден во 1830. Иконостасот е составен од три реда на икони кои потекнуваат од периодот помеѓу двете светски војни.
Според некои експерти, на тоа место постоела постара црква од каде и потекнуваат и зачуваните икони од 18 и 19 век.

St Dimitrij church - Dihovo vilage, Bitola, Macedonia

St Dimitrij church - Dihovo vilage, Bitola, Macedonia

 

St Dimitrij church - Dihovo vilage, Bitola, Macedonia

 

St Dimitrij church - Dihovo village, Bitola, Macedonia

 

St Dimitrij church - Dihovo village, Bitola, Macedonia

 

St Dimitrij church - Dihovo village, Bitola, Macedonia

 

Trendafil, Dihovo, Bitola

Сојузнички војски во близина на Офицерски за време на ПСВ –...

0
Сојузнички војски и опрема во близина на Офицерски. Фотографирано почетокот на 1917 година за време на Првата светска војна. Споредено со истата локација во 2017...