Св. Богородица село Граешница

Home Цркви и манастири Св. Богородица село Граешница

Црква Св. Богородица Пречиста во село Граешница е лоцирана на влезот во селото покрај асфалтниот пат.

Таа е мала еднокорабна градба со полукружна апсида на источната фасада.

Црква Св. Богородица Пречиста е една од најстарите цркви во овој регион и се претпоставува дека потекнува од XIV – XV век.

Мате Шундовски (1936-2006) – најпознатиот битолски навивач – фото галерија

0

Mate Shundovski was widely known as an avid supporter and leader of several fan groups in Macedonia, especially in handball and football.

Yeni Mosque Bitola (Јени џамија)

Јени џамија Битола