Некогаш суд а денес… – Битола некогаш и денес

Битола некогаш и денес. Стара фотографија – група на граѓани чекаат пред судот кој бил сместен во зградата на денешното Музичко училиште. Фотографирано за време на Првата светска војна во периодот 1916-1917 година кога во градот биле силите на Антантата. Споредено со истата локација во 2017 година.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Некогаш Суд, а денес Музичко училиште - Битола некогаш и денесМузичко училиште Битола