Св. Благовештение

Sv Blagovestenie Lavchanski pat Bitola

Црквата Св. Благовештение е новоизградена црква во населбата Стрчин на патот за село Лавци.

Адреса: Лавчански Пат, 7000 Битола