Св. Димитриј – село Магарево

Црквата посветена на св. Димитриј во село Магарево е изградена во 1835 година. Оваа извонредна трикорабна градба е единствена по многу нешта во поширокиот регион. По своите димензии и времето на градба, црквата во голема мера е слична со црквата Св. Димитриј во Битола. Овој храм е еден вид на сведок за високото ниво на … Продолжи со читање Св. Димитриј – село Магарево