Св. Илија – манастир село Крклино

St. Iliya Krklino, Bitola Municipality, Macedonia

Манастирот Св. Илија е сместен на височинка веднаш над село Крклино. До манастирот води тесен асфалтиран пат со посебен режим на движење, во периодите кога има повеќе посетители.

За време на Првата светска војна село Крклино и манастирот Св. Илија биле на самата фронтова линија и биле разрушени. На влезот на манастирот денес е видлив бункер кој се претпоставува дека е од тој период, а воедно и во самиот манастир на неколку места има фотографии од тој период.

Она што го прави особено интересен за посета овој манастир во секој период од годината е неговата местоположба и прекрасните панорами кон Пелагонија и Пелистер.

Krklino village - Bitola Municipality
St. Elijah Monastery - Krklino village - Bitola Municipality - Macedonia

 

Bunker - St. Elijah Monastery - Krklino village - Bitola Municipality - Macedonia

 

Bunker - St. Elijah Monastery - Krklino village - Bitola Municipality - Macedonia

 

Panorama - view from St. Iliya monastery - Krklino village - Bitola Municipality

 Страна 2 – Фото галерија>>>