Св. Пантелејмон

Home Цркви и манастири Св. Пантелејмон

Црквата Св. Пантелејмон е сместена во близина на студенскиот дом на улица Студентска. Црквата е доста активна преку целата година, а особено на 9ти август кога голем број на луѓе се собираат да запалат свеќа или пак да се напијат вода од изворот.

Sv Pantelejmon Bitola

Sv Pantelejmon Bitola

Sv Pantelejmon Bitola

„Триумфални“ војски во Битола на почетокот на 20 век – Битола...

По повод посетата на султанот Решад V на Битола во 1911 година, во градот беа уредени неколку објекти, меѓу кои и зградата во која...
Sv Blagovestenie Lavchanski pat Bitola

Св. Благовештение