Св. Вознесение (Св. Спас) во село Граешница

Sv Spas Graeshnica - Bitola

Црквата Св. Вознесение (Св. Спас) е сместена во средината на село Граешница на 18 км од Битола.

Храмот е трикорабна градба со тремови на јужната и западната страна. Високата камбанарија е поставена на западниот влез.

Според натписот на фасадата може да се види дека црквата е изградена во 1860 година.

Вознесение Христово или Спасовден е христијански празник кој се слави 40 дена по Велигден.

Holy Salvation (Св. Спас) church in village Graeshnica, Bitola Municipality, Macedonia

 

Holy Salvation (Св. Спас) church in village Graeshnica, Bitola Municipality, Macedonia
Holy Salvation (Св. Спас) church in village Graeshnica, Bitola Municipality, Macedonia