Св. Спас

Во близина на село Маловишта на 1910 м.н.в на територијата на Националниот Парк „Пелистер“ се наоѓа црквата посветена на Вознесението Христово или Спасовден. Објектот е еднокорабна градба со влез од јужната страна и полукружна апсида на исток.

Во близина на црквичето Св. Спас е планинскиот врв Вртешка (2010 м.н.в), а веднаш до црквичето има објект – планинарски дом кој го користат големиот број на планинари, кои се чести гости во овој дел на Националниот парк Пелистер.

Камбанаријата поставена на карпата пред храмот, е еден од најчесто фотографираните мотиви од Пелистер и истата ја збогатува глетката кон високите врвови, село Маловишта и пелагониската котлина.

Panorama - National Park Pelister
Панорама – Национален парк Пелистер
Bell - Church "Ascension of Christ" near Malovishte village
Звоно – Св. Спас во близина на село Маловиште
Pelister National Park - Panorama - view from Vrteshka peak
Панорама – Национален парк Пелистер – поглед од врвот Вртешка

Фото галерија

Дата: 05.11.2017
Фотографии: Macedonia Nature Blog and OFF ROAD Macedonia…

Маловиште - Св. Спас - Врв Вртешка - Св. Ана - Планинарска патека

Маловиште - Св. Спас - Планинарска патека
Маловиште - Св. Спас - Планинарска патека
Маловиште - Св. Спас - Планинарска патека

Маловиште - Св. Спас - Планинарска патека

Маловиште - Св. Спас - Планинарска патека

Галерија

Камбана - Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Камбана - Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Поглед кон врвот Вртешка - во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас - во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас - во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас - во близина на село Маловиште, Општина Битола
Камбана - Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас - во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас - Врв Вртешка во близина на село Маловиште

Врв Вртешка

Св. Спас - Врв Вртешка во близина на село Маловиште
Св. Спас - Врв Вртешка во близина на село Маловиште
Св. Спас - Врв Вртешка во близина на село Маловиште
Св. Спас - Врв Вртешка во близина на село Маловиште
Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште
Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште
Поглед од Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште
Поглед од Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште
Поглед од Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште
Поглед од Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште
Поглед од Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште

Врв Вртешка 2

Поглед од Врв Вртешка - 2010 м - во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште
Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола
Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште
Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште