Света Троица – Руска црква

Home Цркви и манастири Света Троица - Руска црква

Света Троица – Руска црква

Адреса: Никола Тесла бб 7000, Битола

Holy Trinity - Russian Church (Света Троица - Руска црква)

Хераклеа Линкестис – Археолошки локалитет

0
Хераклеа Линкестис Хераклеа Линкестис е еден од позначајните антички градови во Македонија. Градот егзистирал повеќе од еден милениум. Формиран е во средината на IV век...
Св. Димитриј, Битола

Св. Димитриј – Битола