Полициска станица – СВР Битола

Дејност: Заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, одржување на јавниот ред и мир,спречување на вршење на кривични дела, откривање и фаќање на сторителите на кривични дела, регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата и други работи поврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Контакт

Сектор за Внатрешни работи – Битола

  • ул. Бул.Први Мај б.б
  • тел. +389 47 225 110

Полиција – дежурна служба 192

ПО ВЕЛУШИНА С.ВЕЛУШИНА-БИТОЛА

  • тел. 047-284-602

ПО НОВАЦИ С.НОВАЦИ

  • тел. 047-282-122