Home Tags Битола корисни информации

Tag: Битола корисни информации

Грб и знаме на Општина Битола

0
Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.

Историја на Битола

0
Најстарите остатоци од животот на човекот во Пелагониската котлина потекнуваат од времето на неолитот, со најстариот претставник Велушко-породинската култура која временски припаѓа кон крајот на раниот неолит.

Река Драгор

0
Реката Драгор настанува од повеќе мали реки и тоа од Диховскиот Драгор (во должина од 12 км. чии изворишен дел го чинат повеќе водотеци...

Информации за визи

0
Информации за визи за влез во Република Македонија Доколку не сте државјанин на Р. Македонија и имате намера да влезете и престојувате во Република Македонија...

Банки во Битола

0
Банки во Битола STOPANSKA BANKA A.D. BITOLA Dobrivoe Radosavljevic No 21 - Shirok Sokak No 16 - Partizanska bb Phone: +389 47 207 500,    +389...

Растојание од Битола до некои Европски дестинации

0
Растојание од Битола до некои Европски дестинации: Скопје- 168 km Охрид - 69 km Анкара (Турција) - 1,347 km Атина (Грција) - 574 km ...

Поважни телефонски броеви во Битола

0

Important Phone Numbers in Bitola (Поважни телефонски броеви во Битола):

Државни празници во Македонија

0
Државни празници во Македонија За сите граѓани на РМ 1 јануари, Нова година 7 јануари, Божик, првиот ден на Божик според православниот календар, односно 08...

Битола – демографија

0
Во 2004 год. со новата територијална поделба на Р.Македонија  подрачјето на  Општината Битола е утврдено со закон и ги опфаќа градот Битола и 65-те...

Потекло на името Битола

0
Во текот на историјата, во зависност од владетелите, градот Битола имал многу имиња. Словенскиот назив за градот, Битола, потекнува од зборот Обител кој за...