Home Tags Интересно

Tag: Интересно

Изборите во Битола во периодот помеѓу 1919-1941 година

0
Извадок од публикацијата „Битола - дејството на основните фактори врз општествено-економскиот развиток“ - докторска дисертација од авторот Трајче Грујоски, стр 102-103, Битола 1971...

Мост во близина на безистен и Исак џамија – некогаш и...

0
Битола некогаш и денес. Стара фотографија - Француски војник и жители на Битола пред мостот во близина на Безистен и Исак џамија за време...

Како се роди песната „Битола, мој роден крај”

0
Извадок од публикацијата „Ајри Демировски - Битола мој роден крај“ / Издавач: Општина Битола, Уредник и автор на текст: Менде Младеновски, Битола 2008 г Тоа...

Извадок од дневникот на сестрата Ремон за време на нејзиниот едногодишен...

0
Вовед Уште од 19 век во Битола имало доста Французи, кои биле вработени во турските државни служби како лекари и офицери. Подоцна дошле конзули, чиновници...

Стефан „Железниот“ Ролев – еден од најсестраните македонски спортисти на сите...

0
Стефан РОЛЕВ, бил роден во селото Екшису (Врбени), Леринско, Егејски дел на Македонија и бил учесник во Илинденското востание и во ослободителните борби на...

Ојде по петело! – анегдоти од Битола

0
Евреите во Битола и заради доброволната самоизолираност и заради специфичниот начин на живот, како и заради антисемитизмот што ги следел, биле благородна тема за куп анегдоти.

Најдоброто мезе од Битола и султанот Мехмед V Решат – анегдоти...

0
„Султанот Мехмед V Решат се знае беше познат пијаница и многу дрчен во јадењето. Само да намириса некакво јадење, веднаш лиги му протекувале.

Битолчанецот – најголем дембел во царштината – анегдоти од Битола

0
Некој цар сакал да дознај кој е најголем дембел во царштината па наредил да ги пронајдат и да ги донесат во престолнината. Се пуштиле гавази, прибираат и носат еден по еден.

Грб и знаме на Општина Битола

0
Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.

Историја на Битола

0
Најстарите остатоци од животот на човекот во Пелагониската котлина потекнуваат од времето на неолитот, со најстариот претставник Велушко-породинската култура која временски припаѓа кон крајот на раниот неолит.