Home Tags Интересно

Tag: Интересно

Грб и знаме на Општина Битола

Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.

Историја на Битола

Најстарите остатоци од животот на човекот во Пелагониската котлина потекнуваат од времето на неолитот, со најстариот претставник Велушко-породинската култура која временски припаѓа кон крајот на раниот неолит.

Петстотини пиана во Битола

Во секој случај, периодот на консулите, како временски интервал на раздвиженост, мошне зајакната трговија и натрупување на богатства, што се мереле со товари злато, мошне влијаел на целокупниот живот на тогашна Битола.

Триумфални порти (арки) во Битола

Извадок од книгата – „Битола Калеидоскоп“, автор: Александар Стерјовски, издавач: Конзулат на Република Србија во Република Македонија, Битола 2017 г

Ататурк и Каринте – извадок од книгата: „Манаќи и Битола“

Ататурк и Каринте - Сосема случајно, седејќи едно летно попладне во бавчата на „Трудбеник“, во 1958 година, додека Милтон го сркаше своето „тенко“ кафе со захарин, ме запраша:

Битолското корзо

Битолското корзо (итал. corso - градско шеталиште) е медитеранско влијание, прифатено кај нас откако воените сеќавања за Првата светска војна се подзаборавиле. Битолчани, меѓутоа, знаеле да се расшетуваат и во османлискиот период и тоа го правеле покрај уреденото Крајдрагорие и заради тамошниот мир, багремовите миризби и речниот лад.

Некогаш суд а денес… – Битола некогаш и денес

Битола некогаш и денес. Стара фотографија - група на граѓани чекаат пред судот кој бил сместен во зградата на денешното Музичко училиште. Фотографирано за...

„Чинарот“ на разгледница од 1917/18 година – Битола некогаш и денес

Битолскиот Чинар на разгледница од 1917/18 година за време на Првата светска војна, споредено со истата локација во 2017 година. Имено ова е едно...

Бугарски заробеници во Битола за време на Првата светска војна –...

Бугарски заробеници по заземањето на Битола од страна на силите на Антантата на 18 ноември 1916 година. Локација - некогашна Дивизија. Споредено со истата локација...

Руски војници во Битола за време на Првата светска војна –...

Руски војници во Битола оддаваат почит пред споменикот на Александар Аркадиевич Ростковски, руски конзул кој бил убиен во Битола во 1903 година. Фотографирано при...