Home Tags Археолошки локалитети

Tag: Археолошки локалитети

Хераклеа Линкестис – Археолошки локалитет

Хераклеа Линкестис Хераклеа Линкестис е еден од позначајните антички градови во Македонија. Градот егзистирал повеќе од еден милениум. Формиран е во средината на IV век...