Home Tags Крклино

Tag: Крклино

Авто и етно музеј Филип во село Крклино

Авто и етно музејот Филип е приватен музеј сместен во село Крклино на само 5 км од Битола. Со колекција на предмети која по квалитет...