Home Tags Џамии и исламска архитектура

Tag: Џамии и исламска архитектура

Хаџи Махмуд Бег џамија

0
Хаџи Махмуд Бег џамијата е сместена во старата битолска чаршија во близина на реката Драгор и Ленси мост. Во времето кога Евлија Ќелеби бил...

Коџа Кади џамија

0
Коџа Кади џамија е лоцирана во близина на некогашниот Горен Дрвен пазар (Odun Pazar) и Јени хамам. Џамијата е подигната во 1529 година.

Хасан Баба џамија

0
Хасан Баба џамија е сместена во западниот дел на Битола во населбата Маџармале на десната страна на реката Драгор. Во текот на деветнаесетиот век голем...

Иса Факих џамија

0
Иса Факих џамијата е лоцирана во близина на понатото дрво Чинар и Керим бегов амам на улица Димитар Влахов. Подигната во 1505-1506, џамијата била...

Хамза Беј џамија – Џамија на три шеици

0
Хамза Беј или Џамија на три  шеици е сместена во западниот дел на Битола во близина на Зандан куле. Џамијата е изградена во шеснаесетиот...

Исак џамија Битола

0
Исак џамија е најголемата и главната џамија во Битола, сместена долж левиот брег на реката Драгор. Изградена во 1506 година, целиот комплекс на џамијата...

Јени џамија Битола

0
Јени џамија е сместена во строгиот центар на Битола во близина на Саат кулата од десната страна на реката Драгор. Изградена е од Кади...

Чифте амам – Дебој

0
За „Дебојот“ во Битола не постојат многу историски податоци и се претпоставува дека бил изграден во XVI / XVII век кога се користел како...