Home Tags Топ дестинации во Битола

Tag: Топ дестинации во Битола

Пелистер – национален парк

0
Националниот парк Пелистер е сместен помеѓу Преспанската и Пелагониската котлина, во југозападниот дел на Република Македонија.

Исак џамија Битола

0
Исак џамија е најголемата и главната џамија во Битола, сместена долж левиот брег на реката Драгор. Изградена во 1506 година, целиот комплекс на џамијата...

Саат кула Битола

0
Сместена во строгиот центар на градот со своите 32 метри, Саат кулата е најпрепознатливото обележје на Битола. Според некои историски записи, саат кула во...

Безистен – покриен пазар

0
Безистенот е најзначаен монументален профан објект во старата битолска чаршија. Изграден во XV век од страна на познатиот ктитор Кара Даут паша Узунчаршили, тој...

Стара битолска чаршија

0
Реформите кои ја зафатиле Отоманската империја од 1789 до 1866 година, за Битола биле од посебна важност. Градот станал административен центар и во средината...

Џепане – тврдината над Битола

0
Битолската тврдина - Џепане (тур. cephane - барутана, склад за муниција) е споменик на културата на Република Македонија. Изградено во 1876 година Џепането се...

Офицерски дом Битола

0
Домот на Армијата или Офицерски дом е споменик на културата на Република Македонија. Неговата изградба започнала во 1909 г., но набрзо потоа Битола ја...
Gimnazija - Josip - Broz Tito - Bitola, Macedonia

Гимназија – Јосип Броз-Тито – една од најстарите образовни институции во...

0
Објектот во кој е сместена гимназијата Јосип Броз Тито во Битола е споменик на културата на Република Македонија. Со својата богата фасадна декорација, овој...

Еврејски гробишта Битола

0
Еврејските гробишта во Битола се наоѓаат на влезот во Битола наспроти црквата „Св. Недела“. Порталот на гробиштата и оградниот ѕид се изградени во 1929...
Magaza gallery Bitola

Магаза Битола

0
Магазата претставувала вистинско уточиште за секој трговец кој ја донел својата стока во Битола. Низ овие порти поминувале и се растоварале, изложувале и продавале,...