Тинекс Битола 1 (Ат пазар)

Home Шопинг во Битола Тинекс Битола 1 (Ат пазар)

Тинекс Битола 1 (Ат пазар)

  • Адреса: Прилепска, бр.5, Битола
  • Телефон: 047/235-452

Работно време:

  • Зимско 08:00-21:30       Летно 08:00-22:00
  • Недела 08:00-20:00       Недела 08:00-20:00
  • Празник 08:00-22:00

Улица Широк Сокак (пред Стопанска банка) – некогаш и денес

0
Дел од улицата Широк Сокак (пред Стопанска Банка Скопје) фотографирано за време на Првата светска војна, споредено со истата локација во 2017. Почекајте да се...
Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени