Ревија на народни носии – Илинденски денови 30.07.2019

Во рамки на фестивалот „Илиденски денови” на 30.07.2019 г во Битола, Ансамблот „Македонија” од Скопје приреди ревија на македонски народни носии од повеќе етнографски целини. На плоштадот „Магнолија”, беа претставени 20 комплети народни носии од Горновардарска, Дебарско-Реканска, Брсјачка, Јужномакедонска и Шопско-Брегалничка етнографска целина.

Back
Next

Фото галерија – дел 2

Македонска народна носија – етнички предел Скопска Црна Гора
Macedonian national costume - Ethnic area Skopska Crna Gora
Македонска народна носија – етнички предел Средорек
Macedonian national costume - Ethnic area Sredorek
Македонска народна носија – етнички предел Скопска Блатија
Macedonian national costume - Ethnic area Skopska Blatija
Македонска народна носија – етнички предел села под Сува Гора
Macedonian national costume - Ethnic area villages under Suva Gora
Македонска народна носија – етнички предел Мијаци село Смилево
Macedonian national costume - Ethnic area Miaks - Smilevo village
Македонска народна носија – етнички предел Бојмија
Macedonian national costume - Ethnic area Bojmija
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – машка носија
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - men's costume
Македонска народна носија – етнички предел Овче Поле
Macedonian national costume - Ethnic area Ovce Pole
Back
Next