Некогаш уметничко и занаетчиско училиште, а денес … – Битола некогаш и денес

Уметничкото и занаетчиско училиште започна со работа во 1900 година, со цел да обучува ученици во занимања кои беа барани во тој период како: кројачи, столари, грнчари, инженери, и телеграфисти. Старата фотографија е од периодот на Првата светска војна и на истата е прикажано влегувањето на војските на Антантата во Битола.

Уметничко и занаетчиско училиште во Битола

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно