Водата од реката Драгор – најслатка на цел свет – анегдоти од Битола

Реката Драгор - фотографирано почетокот на XX век
Реката Драгор - фотографирано почетокот на XX век

„Бил некој бег многу задрт и пимпирлија.

Живеел некаде кај Девеани.

Кај него работел некој момок, младо и пргаво момче штотуку дојдено од село.

Негово задолжение било преку цел ден да работи околу куќата и околу бавчата, но да носи и вода од некој извор од некое далечно лозје кај Сива Вода.

Таа за бего била најслатка и само од неа сакал да ја пие.

Кутрио момок капнат по тешката работа, морал уште и секој ден еднаш, понекогаш и двапати со стомна во рацете да оди до Сива Вода.

Се враќал со нозе одвај шо го носат. Така со години. Веќе му се боктиса живото.

Еден ден си рекол:

‘Ај да пробам, да му однесам друга вода, дали ќе ја познај?!’

Така и напрај.

Од кај ќе полни, од Драгоро ќе полни!

Ја наполнил стомната некаде под Мосто кај Сали, си легнал во близината во нивјето, оти таму некогаш имало само нивје и чекал да му дојди часо за враќање.

Кога дошол, станал и тргнал назад.

Ги влечкал нозете и сега како да се враќа од Сива Вода.

Штом го вишол, бегот побарал да пие оти имал нешто солено јадено.

-Од истиот извор наполна? – праша, како шо прашувал и секој ден.

– Од истио, бегу!

– Чудно, ми се гледа поинаква!

‘Леле, ја позна’, се исплаши момокот.

– Ми се гледа послатка и поубаа! – вели бего.

Оттогаш момоко му носеше само драгорска вода и уживаше.

Текстот е извадок од книгата „Реката Драгор“, автор Александар Стеровски, издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски – Битола“ – Анегдоти поврзани со Реката Драгор, Битола 2009 година