Возен ред – Општински линиски превоз Битола

HomeБитола корисни информацииВозен ред - Општински линиски превоз Битола

Поради новонастанатата ситуација со вирусот Ковид-19, општинскиот редовен превоз е изменет. Повеќе информации на веб страната на Општина Битола (отворете линк во нов прозорец)>>>

ИЗБЕРЕТЕ АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ

*Информациите се преземени од веб страната на Општина Битола

Број и име на линијата

1.БРУСНИЧКА НАСЕЛБА-БОЛНИЦА-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-ШЕХЕРЕЗАДА-БРУСНИЧКА НАСЕЛБА
Стојалишта: Дисконт, Ченто, Лавчанска, Трафостаница, ВЕРО 1, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 1, Руска црква, Карпош, Ат-пазар, Македонска банка, Дулие 1, Дулие 2, Бела чешма, Шехерезада, СОК, Црн мост, Педагошка 1, Довлеџик, Кампинг, Дисконт

1.БРУСНИЧКА НАСЕЛБА-ЈАВОР-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-БОЛНИЦА-БРУСНИЧКА НАСЕЛБА
Стојалишта: Дисконт, Кампинг, Довлеџик, Педагошка 1, Црн мост, Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Македонска банка, Ат-пазар, Карпош, Руска црква, Железничка станица 1, Ракометно, Касарна, Бактериолошка, Болница, ВЕРО 1, Трафостаница, Лавчанска, Ченто, Дисконт

4.ГОРНО ОРИЗАРИ-СТРЕЛИШТЕ-ШЕХЕРЕЗАДА-ПЕДАГОШКА-БОЛНИЦА-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-ГОРНО ОРИЗАРИ
Стојалишта: Горно Оризари, АМСМ, Дулие 2, Бела чешма, Шехерезада, СОК, Црн мост, Педагошка 2, ВЕРО 2, Ружа Делчева, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 1, Руска црква, Карпош, Ат-пазар, Македонска банка, Дулие 1, Горно Оризари

4.ГОРНО ОРИЗАРИ-СТРЕЛИШТЕ-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-БОЛНИЦА-ПЕДАГОШКА-ЈАВОР-ГОРНО ОРИЗАРИ
Стојалишта: Горно Оризари, АМСМ, Македонска банка, Ат-пазар, Карпош, Руска црква, Железничка станица 1, Ракометно, Касарна, Бактериолошка, Болница, Ружа Делчева, ВЕРО 2, Педагошка 2, Црн мост, Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Горно Оризари

5.БУКОВСКА НАСЕЛБА-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-ШЕХЕРЕЗАДА-ПЕДАГОШКА-БОЛНИЦА-БУКОВСКА НАСЕЛБА
Стојалишта: Буковска населба 1, Буковски мост, Технички преглед, Фринко, Жито Битола, Железничка станица 2, Руска црква, Карпош, Ат-пазар, Македонска банка, Дулие 1, Дулие 2, Бела чешма, Шехерезада, СОК, Црн мост, Педагошка 2, ВЕРО 2, Ружа Делчева, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 2, Стар Прогрес, Авторемонт, Буковски мост, Апостол Здравевски, Буковска населба 1

5.БУКОВСКА НАСЕЛБА-БОЛНИЦА-ПЕДАГОШКА-ЈАВОР-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-БУКОВСКА НАСЕЛБА
Стојалишта: Буковска населба 1, Буковски мост, Технички преглед, Фринко, Жито Битола, Железничка станица 2, Ракометно, Касарна, Бактериолошка, Болница, Ружа Делчева, ВЕРО 2, Педагошка 2, Црн мост, Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Македонска банка, Ат-пазар, Карпош, Руска црква, Железничка станица 1, Стар Прогрес, Авторемонт, Буковски мост, Апостол Здравевски, Буковска населба 1

5А.СЕЛО БУКОВО-БУКОВСКА НАСЕЛБА-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-ШЕХЕРЕЗАДА-ПЕДАГОШКА-БОЛНИЦА-АВТОРЕМОНТ-СЕЛО БУКОВО
Стојалишта: Село Буково, Буковска населба 2, Буковски мост, Технички преглед, Фринко, Жито Битола, Железничка станица 1, Руска црква, Карпош, Ат-пазар, Македонска банка, Дулие 1, Дулие 2, Бела чешма, Шехерезада, СОК, Црн мост, Педагошка 2, ВЕРО 2, Ружа Делчева, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 2, Стар Прогрес, Авторемонт, Буковски мост, Буковска населба 2, Село Буково

6.БОЛНИЦА-ПЕДАГОШКА-ЈАВОР-ДОЛНО ОРИЗАРИ-КАРАМАНИ-ТРН-КАРАМАНИ-ДОЛНО ОРИЗАРИ-ДУЛИЕ-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-БОЛНИЦА
Стојалишта: Болница, Ружа Делчева, ВЕРО 2, Педагошка 2, Црн мост, Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Еврокар, Млекара, Долно Оризари, Карамани, Трн, Карамани, Долно Оризари, Млекара, Еврокар, Македонска банка, Ат-пазар, Карпош, Руска црква, Железничка станица 1, Ракометно, Касарна, Бактериолошка, Болница

8.БИТОЛА-ЛОПАТИЦА-БИТОЛА
Стојалишта: Битола-Крклино-Кукуречани-Драгарино-Бели мост-Лопатица-Лисолај-Црнобуки-Кукуречани-Крклино-Битола

9.БИТОЛА-ЦРНЕЕЦ-БИТОЛА
Стојалишта: Битола-Крклино-Кукуречани-Црнобуки-Драгарино-Драгожани-Секирани-Габалавци-Црнеец-Габалавци-Секирани-Драгожани-Драгарино-Црнобуки-Кукуречани-Крклино-Битола

10.БИТОЛА-ПОРОДИН-КРЕМЕНИЦА-БИТОЛА
Стојалишта: Битола-Кравари-Оптичари-Бистрица-Егри-Жабени-Меџитлија-Кременица-Меџитлија-Жабени-Егри-Оптичари-Бистрица-Кравари-Битола

11.БИТОЛА-ДРАГОШ-БИТОЛА
Стојалишта: Битола-Крстоар-Бистрица-Олевени-Барешани-Канино-Породин-Велушина-Граешница-Драгош-Граешница-Лажец-Велушина-Породин-Канино-Барешани-Олевени-Бистрица-Крстоар-Битола

12.БИТОЛА-БИСТРИЦА-БИТОЛА
Стојалишта: Битола-Крстоар-Бистрица-Оптичари-Кравари-Битола
Забелешка: Линијата број 12 во сообраќај е означена со број 7.

14.БИТОЛА-ЛЕРА-КАЖАНИ-МАЛОВИШТА-ЦАПАРИ-БИТОЛА
Стојалишта: Битола-Горно Српци-Рамна-Лера-Доленци-Ѓавато-Кажани-Маловишта-Цапари-Ротино-Братиндол-Битола

Св. Петка – манастир во село Цапари

Манастирскиот комплекс Св. Петка во село Цапари е една од локациите кои не смеете да ги пропуштите при Вашата посета на Битола. Сместен во густатата букова шума на Баба планина, овој манастир е една од омилените дестинации на битолчани во летниот период, како прибежиште од летните горештини во градот.

Српска војска во Битола за време на Балканските војни – Битола...

0
Српска војска во Битола за време на Балканските војни. Лево на старата фотографија се гледа објектот на Црвената Касарна кој бил тешко оштетен за...
Clock Tower in Bitola

Саат кула Битола