Возен ред – Општински линиски превоз Битола

ВОЗЕН РЕД ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНАТА БИТОЛА.Booking.com

– – – – – – – – –

Изберете линија:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одрекување: Возниот ред за општинскиот линиски превоз е преземен од веб страната на Општина Битола со намера за полесно информирање на граѓаните. За сите неточности околу распоредот и непридржување кон возниот ред, ве молиме обратете се до Општина Битола