Зандан Куле

Објектот Зандан куле е лоциран во дворот на основното училиште „Стив Наумов”. Не постојат точни информации околу датумот на негова изградба, но со сигурност се знае дека неговата првична функција не била зандана – затвор.
Кулата била изградена од бегот на овој имот за лична заштита и подоцна е претворена во затвор од страна на турските власти, кога се и револуционерните движења во Македонија. Пред и после Илинденското востание во оваа кула биле затворани македонските револуционери, па оттука го доби и називот „Зандан куле”.

Објектот е граден од обичен камен и е мал по димензии. Основата е квадратна со влез на височина од 1,5 метри. Прозорците се тесни и со железни решетки. Кога кулата била претворена во затвор во нејзината внатрешност биле извршени се извесни адаптации: тогаш се направени две ќелии, од кои едната е во приземјето, а другата на катот. Под покривната конструкција се наоѓа соба за стражарите. Кулата има и пушкарници за одбрана од непријалетот, a пo внатрешните ѕидини и до денес се сочувани турски натписи.

Св. Димитриј село Брусник

St. Dimitrij (St. Demetrius, Св. Димитриј) church is built on the high hill above the village Brusnik. Built in the middle of 19th century, this church suffered greatly during the First World War.

Битола – некогаш и денес – објектот на „Вип“ на Широк...

0
Објектот на „Вип“ телефонскиот оператор на Широк Сокак за време на Првата светска војна, споредено со истата локација денес - 1917 - 2017. Оштетувања...