Зандан Куле

Објектот Зандан куле е лоциран во дворот на основното училиште „Стив Наумов”. Не постојат точни информации околу датумот на негова изградба, но со сигурност се знае дека неговата првична функција не била зандана – затвор.
Кулата била изградена од бегот на овој имот за лична заштита и подоцна е претворена во затвор од страна на турските власти, кога се и револуционерните движења во Македонија. Пред и после Илинденското востание во оваа кула биле затворани македонските револуционери, па оттука го доби и називот „Зандан куле”.

Објектот е граден од обичен камен и е мал по димензии. Основата е квадратна со влез на височина од 1,5 метри. Прозорците се тесни и со железни решетки. Кога кулата била претворена во затвор во нејзината внатрешност биле извршени се извесни адаптации: тогаш се направени две ќелии, од кои едната е во приземјето, а другата на катот. Под покривната конструкција се наоѓа соба за стражарите. Кулата има и пушкарници за одбрана од непријалетот, a пo внатрешните ѕидини и до денес се сочувани турски натписи.

Св. Ѓорѓи – село Магарево

0
Во непосредна близина на импозантната црква Св.Димитриј во село Магарево, се наоѓа црквата Св. Ѓорѓи, како остаток од некогашниот женски манастир кој постоел на...
Sv. Zlata Meglenska Bitola Macedonia

Св. Злата Мегленска