Железничка станица – Битола

Првата железничко – патна врска на Битола е изградена во 1894 год. со правец Битола – Солун. Подоцна за воените транспорти на Солунскиот фронт во 1916 година е изградена теснолинејка која ги поврзувала Битола со Градско, како и теснолинејка од Бакарно Гумно – Боротино – Бучин – Кутретино – Свињишта – Лера.

Во 1919 година пуштена е пругата со тесен колосек на релација Градско – Прилеп – Битола. Дури во 1931 год. Битола со пруга од нормален колосек се поврзува со Прилеп и понатаму со магистралата Скопје – Солун и Скопје – Белград.

Контакт

  • Железничка станица – Битола
    ул. Никола Тесла бб
    тел. 047/237-110
    факс 047/237-110 локал 344

Повеќе: Возен ред и други информации (mzt.mk)>>