Св. Злата Мегленска

Sv. Zlata Meglenska Bitola Macedonia

Црквата Св. Злата Мегленска е сместена во источниот дел на Битола во близина на ресторанот Арена и поранешната Кожара.

Црквата е осветена на 13 септември 2014.

Sv. Zlata Meglenska Bitola Macedonia 02