Entente armies near “House of Army – Oficerski” during WW1

Entente armies and equipment near the “House of Army – Oficerski” during the First World War. Photographed at the beginning of 1917. Compared to the same location today.

Сојузнички војски и опрема во близина на Офицерски. Фотографирано почетокот на 1917 година за време на Првата светска војна.

Споредено со истата локација во 2017 г.

Офицерски - БитолаСојузнички војски во близина на Офицерски за време на ПСВ - Битола некогаш и денес

Wait for the photo to appear and drag left / right