Планетите и децата – ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА – 15.07.2017

HomeNewsПланетите и децата - ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА - 15.07.2017

  • Сабота, 15 јули 2017 во 18:30
  • Градски парк (во делот кај крлешките)

Е.К.Р. “Планетите и дацата”, е од единствен ваков вид каде што децата ке се едуцираат преку игра , на начина најразбирлив за нив.
Во првиот дел ќе се прожектира настанувањето на сончевиот систем и планетата земја , истото проследено со експлицитно објаснување на идните астрономи наштте деца презентери.
Во вториот дел вредните детски раце ќе изработуваат модли и предмети од природен пластелин, изработувајќи макети на планетарниот систем како и многу други креативни изработки.
Учесници се децата од Битола и околината. Под менторство на обучен и сертифициран едукатор во НТЦ програмата, со долгогодишно искуство и работа со деца.

St. Dimitrij (Св. Димитриј) village Brusnik

St. Dimitrij (St. Demetrius, Св. Димитриј) church is built on the high hill above the village Brusnik. Built in the middle of 19th century, this church suffered greatly during the First World War.

Russian soldiers in Bitola during the First World War – Bitola...

0
Russian soldiers in Bitola pay their respects in front of the monument of Alexander Arkadievich Rostkovsky, a Russian consul who was killed in Bitola...
Sv Naum Bitola

St. Naum (Св. Наум)