Планетите и децата – ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА – 15.07.2017

Home News Планетите и децата - ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА - 15.07.2017

  • Сабота, 15 јули 2017 во 18:30
  • Градски парк (во делот кај крлешките)

Е.К.Р. “Планетите и дацата”, е од единствен ваков вид каде што децата ке се едуцираат преку игра , на начина најразбирлив за нив.
Во првиот дел ќе се прожектира настанувањето на сончевиот систем и планетата земја , истото проследено со експлицитно објаснување на идните астрономи наштте деца презентери.
Во вториот дел вредните детски раце ќе изработуваат модли и предмети од природен пластелин, изработувајќи макети на планетарниот систем како и многу други креативни изработки.
Учесници се децата од Битола и околината. Под менторство на обучен и сертифициран едукатор во НТЦ програмата, со долгогодишно искуство и работа со деца.

Krkardash – 40 Holy Martyrs Church (Кркардаш- Св 40 маченици)

0

Krkardash is legendary location in the northern part of Bitola in the Bair neighborhood. Here according to the legend, occurred unequal fight between the local Macedonian population and the conquering Тurkish army.