Планетите и децата – ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА – 15.07.2017

Home News Планетите и децата - ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА - 15.07.2017

  • Сабота, 15 јули 2017 во 18:30
  • Градски парк (во делот кај крлешките)

Е.К.Р. “Планетите и дацата”, е од единствен ваков вид каде што децата ке се едуцираат преку игра , на начина најразбирлив за нив.
Во првиот дел ќе се прожектира настанувањето на сончевиот систем и планетата земја , истото проследено со експлицитно објаснување на идните астрономи наштте деца презентери.
Во вториот дел вредните детски раце ќе изработуваат модли и предмети од природен пластелин, изработувајќи макети на планетарниот систем како и многу други креативни изработки.
Учесници се децата од Битола и околината. Под менторство на обучен и сертифициран едукатор во НТЦ програмата, со долгогодишно искуство и работа со деца.

- Advertisment -

Pelister National Park

Pelister - the oldest national park in Macedonia Pelister (2601 m) is the highest peak of Baba Mountain and the third highest peak in Macedonia....
deboj bitola great hamam

Deboj hammam in Bitola