Holy Trinity – Russian Church (Света Троица – Руска црква)

Holy Trinity - Russian Church (Света Троица - Руска црква)

Holy Trinity – Russian Church (Света Троица – Руска црква)

Address: Nikola Tesla b.b, Bitola 7000, Macedonia

Holy Trinity - Russian Church (Света Троица - Руска црква)