Битолските касарни – Црвена и Бела

Во историјата на Битола посебно место заземаат познатите Црвена и Бела касарна, кои се наоѓале на местото на денешниот Градски парк, Спортска сала и Стадион. Црвената касарна за пешадијата била изградена во 1837/38 година, кога гувернер и командант во Битола бил Ќосе Ахмет Паша. Архитект на објектот бил Стојан Везенков, кој за добро завршената задача, … Продолжи со читање Битолските касарни – Црвена и Бела