Хераклеа Линкестис – Археолошки локалитет

heraclea lyncestis bitola macedonia

Хераклеа Линкестис е еден од позначајните антички градови во Македонија. Градот егзистирал повеќе од еден милениум. Формиран е во средината на IV век п.н.е. од страна на Филип II Македонски како важен стратешки пункт.

Работно време: секој ден

  • Април – Октомври: 09.00 – 18.00 h
  • Октомври – Март: 09.00 – 16.00 ч

Во средината на II век п.н.е. Римјаните ја освоиле Македонија и ја уништиле нејзината политичка моќ, а потоа ја претвориле во провинција и ја разделиле на четири области. И покрај ваквата состојба, Хераклеа која што припаѓала на четвртата област во римскиот период доживеала извесен просперитет. Тоа се должи, пред се на изградбата на патот via Egnatia на кој што овој град бил важна станица.
Од римско време во Хераклеа се откриени и презентирани објектите: терми, портик со почесни и вотивни споменици, театар, a се идентификувани и делови од други објекти во рамките на градските зидини и надвор од нив.

Heraclea - view from Roman Theatre

Во ранохристијанскиот период (IV-VI в. н. е.) Хераклеа била епископско седиште. Некои од нејзините епископи се забележани во актите на неколку црквени собори. Така, епископот Euagrius се споменува во актите на концилот одржан во Сердика во 343 година, епископот Quintilius на соборот во Ефес во 449, а епископот Benignus во Цариград во 553 година.

heraclea bitola macedonia - mosaic

Во ранохристијанскиот период се датирани објектите Мала и Голема базилика и Епископска резиденција и Гробишната базилика со некропола надвор од градските бедеми.
Животот во Хераклеа, како и во многу други антички градови замира кон крајот на VI век н.е.

На преминот од VI во VII век, според историските извори во овие краишта се доселиле словенски племиња.

Heraclea Lyncestis, Bitola, Macedonia

Страна 2 >>