Битола за време на Првата светска војна – фото галерија

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930 Дел 1 На Ленски Мост. Дел 2 Поглед од Саат кулата на Јени џамија со околните објекти и дел од Пекмез Пазар.   Дел 3 Дел 4   Широк Сокак пред хотелот „Босна” гледано кон север. Дел 5     Пренос на … Продолжи со читање Битола за време на Првата светска војна – фото галерија