БИТОЛСКИТЕ БЕГОВИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеБИТОЛСКИТЕ БЕГОВИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Битолските бегови на кафене седеа,
црно кафе пиеја и газети четеа,
политика бистреа и за жени говореа.
Оздол’ иде Димковица, си го бараше Димко.
Си помина пред кафене, беговите ја прашаа:
— А мори Димковице, каде ти е Димко?
— Јас го барам Димко, тој ме бара мене.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Некогаш уметничко и занаетчиско училиште, а денес … – Битола некогаш...

0
Уметничкото и занаетчиско училиште започна со работа во 1900 година, со цел да обучува ученици во занимања кои беа барани во тој период како:...