ВОЈВОДА ОДИТ БИТОЛА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Home Битола низ песните ВОЈВОДА ОДИТ БИТОЛА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Војвода одит Битола,

невеста одит на вода

со двене стомни шарени.

Војвода што е велеше:

— Невесто, жити два брата,

јас нешто ќе те опитам,

ти мене прау да хажиш!

Имате село големо,

ал’ имат моми убави,

ал’ имат мома за мене?

Невеста што му велеше:

— Војводо, жими два брата,

вистина село големо,

ми немат моми убави,

саде золва ми Бојана,

и таја ми е свршена

у Димитрија Робета

за Делипала Никола.

— Невесто, жити два брата,

ал’ можиш да ја премамиш?

— Војводо, жими два брата,

јас можам, како не можам,

јас можам да ја премамам:

Татко е ќ’ одит на пазар,

мајка е ќ’ одит на гости,

а брат е ќ’ одит на дрва.

Ти да ми дојдиш на порта,

ти да ми кљукниш на врата.

Ќe ја потерам золва ми: „

Сестрице, Бојо, Бојано,

кој кљукат, Бое, на врата?

Излези на мала врата:

Мајка си идет од гости,

татко си идет од пазар,

в пазува носит симиче,

в џепои носит хостени”.

Боја ќ’ отворит вратата,

ти да ја фатиш за рака,

прау патем да ја не носиш,

прау црква да ја однесиш;

да викнеш девет попои!

Кога ќе Боја венчает,

вратата да ја затвориш!

С измами Боја, излезе,

часот војвода ја грабна.

Бојана љуто проколна:

— Оган ја мавнал Битола!

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Св. Ана – манастир во близина на село Маловишта

0
Манастирот Св. Ана се наоѓа на околу половина час пешачење југозападно од село Маловиште, на 1400 м.н.в во густата букова шума на Националниот парк Пелистер.
Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени