СОУ Гимназија “Јосип Броз – Тито”

HomeОбразованиеСредни училиштаСОУ Гимназија "Јосип Броз – Тито"
  • Година на основање: 1945
  • Адреса: Бул. 1-ви мај 51
  • Телефон: 047 224 316 / 047 238-016

СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито“

– општествено- хуманистичко подрачје
– природно- математичко подрачје
– јазично- уметничко

  • специјална јазична паралелка со експериментална настава за изучување на германскиот јазик

- Advertisment -

Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна –...

0
Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денес. Поглед од левата страна на реката Драгор кон југ....