СОУ Гимназија “Јосип Броз – Тито”

HomeОбразованиеСредни училиштаСОУ Гимназија "Јосип Броз – Тито"
  • Година на основање: 1945
  • Адреса: Бул. 1-ви мај 51
  • Телефон: 047 224 316 / 047 238-016

СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито“

– општествено- хуманистичко подрачје
– природно- математичко подрачје
– јазично- уметничко

  • специјална јазична паралелка со експериментална настава за изучување на германскиот јазик

Св. Димитриј село Брусник

St. Dimitrij (St. Demetrius, Св. Димитриј) church is built on the high hill above the village Brusnik. Built in the middle of 19th century, this church suffered greatly during the First World War.

Некогаш суд а денес… – Битола некогаш и денес

0
Битола некогаш и денес. Стара фотографија - група на граѓани чекаат пред судот кој бил сместен во зградата на денешното Музичко училиште. Фотографирано за...
Sv Spas, Brusnik, Bitola, Macedonia

Св. Спас село Брусник