ДАНО ДАНЧЕ БИТОЛЧАНЧЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеДАНО ДАНЧЕ БИТОЛЧАНЧЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

— Ој ти Дано, Данче битолчанче,
да ти се суши, Данче, десната рака;
што не го носиш, Данче, прстенчето!
— He колни ми ја, лудо, десната рака,
туку колни го, лудо, куменџивчето,
што ми го направи, лудо, прстенчето.

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Црква Св. Недела

0
Црквата Св. Недела е сместена на левата страна од северрниот влез во Битола веднаш до истоимените гробишта. Изградена во 1863 како и многу други цркви...