Детска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“

HomeОбразованиеДетски градинкиДетска градинка - ЈОУДГ “Мајски цвет“

Детска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“

  • ул. Ј.Н.А бб
  • тел. 047/ 251-108

Во склоп на ЈОУДГ “Мајски цвет“ работат 6 детски градинки:

  • Мајски цвет,
  • Коца Василева,
  • Кокиче,
  • Качунка,
  • Пеперутка и
  • Славејче

Св. Петар и Павле – манастир во близина на село Црновец (Црнеец)

Манастирот Св. Петар и Павле во близина на село Црновец (Црнеец) е еден од ретките активни манастири во близина на Битола. Сместен во густа...

Пелистер – национален парк

0
Националниот парк Пелистер е сместен помеѓу Преспанската и Пелагониската котлина, во југозападниот дел на Република Македонија.