Детска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“

Home Образование Детски градинки Детска градинка - ЈОУДГ “Мајски цвет“

Детска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“

  • ул. Ј.Н.А бб
  • тел. 047/ 251-108

Во склоп на ЈОУДГ “Мајски цвет“ работат 6 детски градинки:

  • Мајски цвет,
  • Коца Василева,
  • Кокиче,
  • Качунка,
  • Пеперутка и
  • Славејче

Адвентистичка Црква

0
Адвентистичката црква е сместена во близина на градската библиотека Св. Климент Охридски Битола. Објектот е изграден при крајот на 19 век како приватен резиденцијален...