Детска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“

HomeОбразованиеДетски градинкиДетска градинка - ЈОУДГ “Мајски цвет“

Детска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“

  • ул. Ј.Н.А бб
  • тел. 047/ 251-108

Во склоп на ЈОУДГ “Мајски цвет“ работат 6 детски градинки:

  • Мајски цвет,
  • Коца Василева,
  • Кокиче,
  • Качунка,
  • Пеперутка и
  • Славејче

- Advertisment -

Исак џамија Битола

0
Исак џамија е најголемата и главната џамија во Битола, сместена долж левиот брег на реката Драгор. Изградена во 1506 година, целиот комплекс на џамијата...