ДИЛЈАНА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Немој да седиш, Дилјано мори,
немој да седиш, коконо.
Немој да седиш, леле, на портата!
Ќе ми те фатат, Дилјано мори,
ќе ми те фатат, коконо,
ќе ми те фатат, леле, качаците;
Качаците ле, Дилјано мори,
качаците, ле коконо,
качаците ле, леле, од Себишта;
Ќе ми те носат, Дилјано мори,
ќе ми те носат, коконо,
ќе ми те носат, леле, град Битола;
Во Битола ле, Дилјано мори,
во Битола, ле коконо,
во Битола ле, леле, на валија;
На валија ле, Дилјано мори,
на валија, ле коконо,
на валија ле, леле, на кадија;
Ќе ми те тебе, Дилјано мори,
ќе ми те тебе, коконо,
ке ми те тебе ле, леле, потурчат!
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год