ДОДЕАЛО МИ СЕ НА СОБОР ДА ОДАМ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Додеало ми се, мале, на собор да одам,
во град, во Битола, мале, секоја година.
Тамо ми се берат, мале, мало ем големо,
еснаф како мене, мале, од тријсет години;
мене ми се смеат, мале, што не сум оженет,
за уши ме фаќат, мале, за носот ме тргат.

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год