Државен ученички дом “Мирка Гинова“

Home Образование Средни училишта Државен ученички дом “Мирка Гинова“

Државниот ученички дом “Мирка Гинова“ започнува со работа во 1960 год. како Дом за средношколска младина. Истиот е со капацитет од 280 легла, распоредени во 73 соби.
Моментално во него престојуваат околу 200 средношколци од другите градови од Републиката, а од учебната 2005/06 престој во домот е дозволен и за студенти, така што нивниот број во моментов изнесува околу 60. Во домот постои и можност за пансионска исхрана и тоа со 3 оброци за учениците и 2 за судентите.

  • Ул. Македонска фаланга бр. 31а
  • Тел. 047 237 548
  • Година на основање: 1960 год.
  • Капацитет: 280 легла / 73 соби

Зградата на Стопанка банка Битола – 1917 – 2017 –...

0
Зградата на Стопанка банка Битола - 1917 - 2017 - некогаш и денес. Оштетувања на објектот од бомбардирањето на Битола за време на Првата...