Државно музичко училиште

HomeОбразованиеСредни училиштаДржавно музичко училиште
  • Година на основање: 1963
  • Адреса: Бул. 1-ви мај 110
  • Телефон: 047 224 766

Државно музичко училиште

  • уметничка струка- музичка уметност
  • музичар теоретичар
  • музичар изведувач

* Во состав на Државното музичко училиште работи и основно музичко училиште каде се едуцираат 238 ученици распоредени во 14 паралелки.

- Advertisment -

Музеј Битола – фото галерија

0

Bitola Museum- Permanent Exhibition Photo Galllery

Св. Димитриј, Битола

Св. Димитриј – Битола