Здодеало ми се, мајко, железар да бидам,
железар да бидам во пуста Битола.
Сите се писаа, мајко, на војна да одат.
Дозволи ми, мила мајко, и јас да се пишам,
и јас да се пишам, мајко, за бојното поле,
и јас да се борам, мајко, тебе да ослободам.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год