ИЗНИКНАЛО БАДЕМ ДРВО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеИЗНИКНАЛО БАДЕМ ДРВО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Изникнало бадем дрво
во Битолско рамно поле,
под дрвото бела чешма тече,
на дрвото три билбила пеат.
Првиот билбил пее:
„Ај ви вие, Македонци,
што сте нажалени,
што сте наплакани?”
Вториот билбил пее:
„Да се слават Славјаните!”
Треќиот билбил пее:
„Да се ослободат Македонците!”
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Св. Богородица – Битола- фото галерија

Црквата Св. Богородица е сместена во близина на реката Драгор и основното училиште Св. Кирил и Методиј. Изградена во 1870 година, а осветена во 1876 г. таа е една од најпознатите цркви во Битола.

Пелистер – национален парк

0
Националниот парк Пелистер е сместен помеѓу Преспанската и Пелагониската котлина, во југозападниот дел на Република Македонија.