КАТИНКЕ МЛАДА НЕВЕСТО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Катинке млада мори невесто,
еве ти писмо јас носам
од битолските зандани,
од твојот млади Ангелчо.
Во писмото ситно пишува,
пишува, риџа ти чинит:
— Продавај, либе, залагај
цело татково имање,
за да ме мене куртулиш
од битолските зандани,
од тие темни зандани,
од тие тесни долапи;
Да не иструлам, Кате, в зандани
и тебе, Кате, не видам.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год