КНИГА ПИШЕ БЕЛА ВАСА – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеКНИГА ПИШЕ БЕЛА ВАСА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Книга пише бела Васа,

бела книга ситно писмо.

Ќе ја праќа на далеку,

на далеку во Битола,

во Битола, кир Михајлу.

Во писмото ситно пише:

„Слушај вамо кир Михајлу,

кир Михајлу, срце мое!

Да си.дојдеш за Велигден!

Ак’ не идеш за Велигден,

да си дојдеш за Ѓурѓовден.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Саат кула Битола

0
Сместена во строгиот центар на градот со своите 32 метри, Саат кулата е најпрепознатливото обележје на Битола. Според некои историски записи, саат кула во...