ЛЕНКИНО ЛИБЕ БИТОЛА ШЕТА – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеЛЕНКИНО ЛИБЕ БИТОЛА ШЕТА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Ленкино либе Битола шета,

Битола шета крај гробиштата:

— Ја стани, стани, либе Еленке,

јас да ти видам рамната снага,

рамната снага, белото лице,

белото лице, црните очи,

црните очи, русата коса.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Булевар 1ви мај 1917 / 2017 – некогаш и денес

0
Булевар 1ви мај 1917 / 2017 - некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте фотографиите да се прикажат и...
Св. Димитриј, Битола

Св. Димитриј – Битола