ЛЕНКИНО ЛИБЕ БИТОЛА ШЕТА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Ленкино либе Битола шета,

Битола шета крај гробиштата:

— Ја стани, стани, либе Еленке,

јас да ти видам рамната снага,

рамната снага, белото лице,

белото лице, црните очи,

црните очи, русата коса.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год