МАРА РАШТАНКА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Мара раштанка, Мара раштанка

битољчан заљуби.

Брат е не ја дава

за битолчанец,

Мара стоеше, Мара стоеше

пред огледало.

Дробни си солзи, дробни си солзи Мара ронеше;

ЈБуто си брата, љуто си брата Мара колнеше,

зош’ не ја дава, зош’ не ја дава

за битољчанец.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год