НИКОЛА КАРЕВ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеНИКОЛА КАРЕВ - Народни песни во кои се спомнува Битола

Многу ми е мерак, мајко,
многу ми е мерак,
многу ми е мерак железар да бидам.
Железар да бидам, мајко,
железар да бидам,
железар да бидам во града Битола.
Во града Битола, мајко,
во града Битола,
во града Битола — Битолското џаде.
Битолското џаде, мајко,
Битолското џаде,
Битолското џаде од десната страна.
Од десната страна, мајко,
од десната страна, од десната страна
— накај Мариово. Од таму да гледам,
мајко, од таму да гледам,
од таму да гледам моми мариовки;
Моми мариовки, мамо, моми мариовки,
моми мариовки, момци мариовци;
Момци мариовци, мајко, момци мариовци,
момци мариовци — момци Македонци.
Меѓу ними, мајко, славен јунак стои,
славен јунак, мајко, Кољо Крушовецот,
Кољо Крушовецот, мајко, тој НИКОЛА КАРЕВ.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Под Ленски мост – Битола некогаш и денес

0
Поглед од Ленски мост кон исток по течението на реката Драгор. Споредба на стара фотографија од 1916-18 споредено со истата локација во 2017 година. Почекајте...